BBC Proms in the Park returns to Swansea in September

This year’s spectacular BBC Proms in the Park is set to return to Singleton Park, Swansea on Saturday, 14 September, as part of the UK-wide celebration of the Last Night of the Proms 2019. The magical evening of music returns to Swansea for the thirteenth time and promises to be a fantastic showcase of song and celebration

OFFICIAL PRESS RELEASE


NEWS PROVIDED BY
BBC TWO

BBC National Orchestra and Chorus of Wales will be taking centre stage as they return to Wales after five performances at the BBC Proms at the Royal Albert Hall. More headline acts will be announced over the next few weeks.

BBC Cymru Wales Director, Rhodri Talfan Davies, says: “The BBC Proms in the Park is a wonderful celebration of the unique power of music and song and this year we’re proud to return to Swansea.”

Robert Francis-Davies, Cabinet Member for Innovation, Regeneration and Tourism, says: “We’re delighted to have worked in close partnership with BBC Wales to bring BBC Proms in the Park back to Swansea in September.

“This will be the 13th time BBC Proms in the Park has been held in the city, which speaks volumes for Swansea’s cultural heritage and ability to host major events of this kind.

“Swansea is celebrating 50 years of city status this year. With flags waving, glorious music and the traditional fireworks display at the end of the evening, BBC Proms in the Park will provide the thousands of spectators we expect to attend another magnificent opportunity to celebrate.”

Welsh mezzo-soprano Katherine Jenkins wowed crowds at the event in Colwyn Bay’s Stadiwm ZipWorld in 2018. She was joined by West End star, Lee Mead and a host of musical talent including Only Kids Aloud and Young Musician of the Year 2018, pianist Lauren Zhang.

Music lovers are invited to bring their picnics and deck chairs to celebrate the Last Night of the Proms in the magnificent Singleton Park. The evening will end with fireworks and the traditional Last Night medley of sing along numbers.

This year’s Proms season marks the 150th birthday of founder-conductor Sir Henry Wood and continues to fulfil his mission to bring ‘the best of classical music to the widest possible audience'.

To keep up to date with event news including artist and ticket details, visit the Proms in the Park page.

Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi

Mae Proms yn y Parc y BBC yn dychwelyd i Barc Singleton, Abertawe eleni, nos Sadwrn 14 Medi fel rhan o’r dathlu sydd ynghlwm wrth Noson Olaf y Proms 2019 ar draws y DU. Mae’r noson wych o gerddoriaeth yn dychwelyd i Abertawe am y trydydd tro ar ddeg ac yn addo i fod yn noson arbennig o ganu a dathlu.

Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn rhan flaenllaw o’r noson wrth iddynt ddychwelyd i Gymru wedi pum perfformiad yn y BBC Proms yn y Royal Albert Hall. Caiff enwau mwy o gyfranwyr eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

Dywed Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies: “Mae Proms yn y Parc y BBC yn ddathliad arbennig o bŵer unigryw cerddoriaeth a chan ac rydym yn falch iawn o fod yn dychwelyd i Abertawe eleni.”

Dywed Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet dros Arloesi, Adfywio a Thwristiaeth: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio mewn partneriaeth agos gyda BBC Cymru i ddod â Proms yn y Parc yn ôl i Abertawe ym mis Medi.

“Dyma fydd y 13eg tro i’r cyngerdd arbennig hwn gael ei gynnal yn y ddinas, sy’n siarad cyfrolau am dreftadaeth ddiwylliannol Abertawe a’r gallu i wireddu digwyddiadau mawr fel hyn.

“Mae Abertawe yn dathlu 50 mlynedd fel dinas eleni. Gyda’r fflagiau yn chwifio, cerddoriaeth arbennig a’r arddangosfa tan gwyllt i gloi’r noson, fe fydd Proms yn y Parc y BBC yn rhoi cyfle gwych i’r miloedd fydd yn mynychu i ddathlu.”

Y mezzo-soprano Katherine Jenkins fu’n diddanu’r dorf yn y digwyddiad yn Stadiwm ZipWorld, Bae Colwyn yn 2018 ynghyd â seren y West End, Lee Mead ag ystod o dalent cerddorol gan gynnwys Only Kids Aloud a Cherddor Ifanc y Flwyddyn 2018, y pianydd Lauren Zhang.

Mae gwahoddiad i’r rhai sy’n mynychu’r cyngerdd i ddod â phicnic a chadeiriau glan-môr efo nhw i ddathlu noson olaf y Proms ym Mharc Singleton. Fe ddaw’r noson i ben gydag arddangosfa dan gwyllt ynghyd â medli o ganeuon adnabyddus sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad arbennig hwn.

Mae’r Proms eleni yn nodi 150 o flynyddoedd ers geni ei sylfaenydd-arweinydd Sir Henry Wood, ac mae’r gyfres o gyngherddau yn parhau i gyflawni ei genhadaeth i ddod â’r ‘gorau o fyd cerddoriaeth glasurol i’r gynulleidfa fwya’ eang’.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad gan gynnwys newyddion am artistiaid a manylion prynu tocynnau, ewch i dudalen Proms yn y Parc.

Source BBC TWO

April 27, 2019 6:00am ET by BBC TWO  

,

  Shortlink to this content: http://bit.ly/2GNGKTf

SHARE THIS

Latest Press Releases